Key note presentation

PowerPoint 2007 presentation icon Key-note_COP21_side-event_4-12-2019.pptx — PowerPoint 2007 presentation, 1.96 MB (2052677 bytes)